background

میزبانی وب و ایمیل

میزبانی وب یا خدمات هاستینگ، سرویسی است که وب سایت شما را در دسترس کاربران قرار می دهد. برای این کار شما باید اطمینان حاصل کنید که سایت خود را برروی سروری قرار داده اید که همواره روشن و به اینترنت متصل باشد.

Personal میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 500MB
پهنای باند 5GB در ماه
1 وب سایت
پشتیبانی از زبانASP.NET
بانک اطلاعاتی MSSQL:1 - MySQL:0
ایمیل 5

۲,۴۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Standard میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی: 1GB
پهنای باند: 10GB در ماه
1 وب سایت
پشتیبانی از زبان: PHP - ASP.NET
بانک اطلاعاتی: MSSQL:1 - MySQL:1
ایمیل:20

۲,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

+ Standard میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 2.5Gb
پهنای باند 25GB در ماه
1 وب سایت
پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET
بانک اطلاعاتی MSSQL:1 - MySQL:1
ایمیل 30

۴,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Business میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 5GB
پهنای باند 50GB در ماه
2 وب سایت
پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET
بانک اطلاعاتی MSSQL:2 - MySQL:2
ایمیل 50

۶,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Advance میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 10GB
پهنای باند 100GB در ماه
2 وب سایت
پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET
بانک اطلاعاتی MSSQL:2 - MySQL:2
ایمیل 100

۹,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Ultimate نمایندگی فروش ویندوز - ایران


فضای میزبانی 25GB
پهنای باند 250GB در ماه
5 وب سایت
پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET
بانک اطلاعاتی MSSQL:5 - MySQL:5
ایمیل 500

۱۴,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

افزونه وب سایت۸۵۰,۰۰۰
ثبت سفارش