background

میزبانی وب و ایمیل

میزبانی وب یا خدمات هاستینگ، سرویسی است که وب سایت شما را در دسترس کاربران قرار می دهد. برای این کار شما باید اطمینان حاصل کنید که سایت خود را برروی سروری قرار داده اید که همواره روشن و به اینترنت متصل باشد.

Personal میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 500MB
پهنای باند 5GB در ماه
1 وب سایت
پشتیبانی از زبانASP.NET
بانک اطلاعاتی MSSQL:1 - MySQL:0
ایمیل 5

۲,۴۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

افزونه وب سایت۸۵۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Standard میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی: 1GB پهنای باند: 10GB در ماه 1 وب سایت پشتیبانی از زبان: PHP - ASP.NET بانک اطلاعاتی: MSSQL:1 - MySQL:1 ایمیل:20

۲,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

+ Standard میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 2.5Gb پهنای باند 25GB در ماه 1 وب سایت پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET بانک اطلاعاتی MSSQL:1 - MySQL:1 ایمیل 30

۴,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Business میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 5GB پهنای باند 50GB در ماه 2 وب سایت پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET بانک اطلاعاتی MSSQL:2 - MySQL:2 ایمیل 50

۷,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Advance میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 10GB پهنای باند 100GB در ماه 2 وب سایت پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET بانک اطلاعاتی MSSQL:2 - MySQL:2 ایمیل 100

۱۱,۹۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش