background

میزبانی وب و ایمیل

میزبانی وب یا خدمات هاستینگ، سرویسی است که وب سایت شما را در دسترس کاربران قرار می دهد. برای این کار شما باید اطمینان حاصل کنید که سایت خود را برروی سروری قرار داده اید که همواره روشن و به اینترنت متصل باشد.

افزونه وب سایت۹۵۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Standard (1GB) میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی: 1GB پهنای باند: 10GB در ماه 1 وب سایت پشتیبانی از زبان: PHP - ASP.NET بانک اطلاعاتی: MSSQL:1 - MySQL:1 ایمیل:20

۴,۴۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Standard+ (2.5Gb) میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 2.5Gb پهنای باند 25GB در ماه 1 وب سایت پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET بانک اطلاعاتی MSSQL:1 - MySQL:1 ایمیل 30

۶,۴۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Advance (10GB) میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 10GB پهنای باند 100GB در ماه 2 وب سایت پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET بانک اطلاعاتی MSSQL:2 - MySQL:2 ایمیل 100

۱۴,۵۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Personal (500MB) میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 500MB پهنای باند 5GB در ماه 1 وب سایت پشتیبانی از زبانASP.NET بانک اطلاعاتی MSSQL:1 - MySQL:0 ایمیل 5

۳,۴۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Business (5GB) میزبانی اشتراکی ویندوز - ایران


فضای میزبانی 5GB پهنای باند 50GB در ماه 2 وب سایت پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET بانک اطلاعاتی MSSQL:2 - MySQL:2 ایمیل 50

۹,۴۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش

Ultimate (25GB) نمایندگی فروش ویندوز - ایران


فضای میزبانی 25GB پهنای باند 250GB در ماه 5 وب سایت پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET بانک اطلاعاتی MSSQL:5 - MySQL:5 ایمیل 500

۳۹,۰۰۰,۰۰۰
ثبت سفارش